ASPEKT-BUD Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 67, 45-069 Opole

tel. 500 440 411, 77/ 442 70 60

www.budowadomow.opole.pl

e-mail: biuro@budowadomow.opole.pl


 

Aspekt-Bud Sp. z o.o., ul. 1 Maja 67, 45-069 Opole, NIP: 7543083583, REGON: 161592837 KRS: 0000521496, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 5000 zł wpłacony w całości


Copyright Aspekt-Bud Sp. z o.o. (2014)